Et nytt prosjekt skal undersøke hvordan fylkeskommuner koordinerer arbeidet i kommunene når det gjelder folkehelse, regionalpolitikk og vannforvaltning. Dette er tre politikkområder som fylkeskommunene nylig fikk ansvaret for etter forvaltningsreformen i 2010. Hvordan håndterer de oppgavene i praksis?

- Den nye folkehelseloven og den nye planloven gir fylkeskommunen en konkret rolle i forhold til å hjelpe kommunene med å få på plass tiltak og planer på disse områdene. En særlig utfordring på vannområdet er at fylkeskommunene ikke har noen klar autoritet overfor kommunene, forteller Marit Kristine Helgesen, prosjektleder og seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).  Ett av målene er å finne ut hvilke typer koordineringsbehov som finnes.

Marit Kristine Helgesen-Et viktig spørsmål er om fylkeskommunen klarer å være innovativ i samspillet med kommunene og få frem nye måter å jobbe og samarbeide på.  Fylkeskommunene har stort handlingsrom for å utforme og tilpasse den nye koordineringsrollen til egen region. Vi vet lite om hvordan de konkret håndterer denne rollen i dag, sier Helgesen.

- Å få systematisert erfaringene med koordineringsrollen er nødvendig for å kunne se om den kan løses bedre. Har ulike fylkeskommuner ulike erfaringer? Velger de ulike løsninger på disse tre politikkområdene? I så fall, kan det ligge i disse områdenes natur at de bør koordineres på ulike måter? spør Helgesen.

Prosjektet vil pågå fra 2013 og ut 2016, og er et samarbeid mellom NIBR, Universitetet i Nordland, Roskilde Universitet og Universitetet i Umeå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2013 | Skriv ut siden