Under et felles fylkesutvalgsmøte mellom Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i Kristiansand torsdag ble det gitt full støtte til en uttalelse om jernbanesatsing på sør-østlandet i kommende Nasjonal Transportplan. De tre fylkesutvalgene ber om at arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Grenlandsbanen startes opp snarest mulig.

Det felles fylkesutvalgsmøtet støttet full utbygging av InterCity til Porsgrunn/Skien i løpet av ti år, slik Jernbaneverket har beskrevet som mulig. Det pekes på at samfunnsøkonomien er positiv for InterCity, og vil mest sannsynlig bli enda mer positiv ved en sammenkobling med Sørlandsbanen.

Det felles fylkesutvalgsmøtet går inn for at det planlegges og investeres i sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen) i kommende Nasjonal Transportplan-periode.  -Sammenkoblingen vil redusere reisetiden til Oslo fra Stavanger og Kristiansand med en time, og muliggjør InterCity-trafikk til Kristiansand. De berørte fylkeskommuner har allerede vedtatt å starte planleggingen av Grenlandsbanen i 2013, og ber om at KVU (konseptvalgutredning)-arbeidet for Grenlandsbanen startes opp snarest mulig, uttrykkes det i uttalelsen.

Videre trekkes det frem at "størst effekt av InterCity til Kristiansand kommer når ny bane legges langs kysten fra Brokelandsheia til Kristiansand. Det felles fylkesutvalgsmøtet ber derfor om at planleggingen av en slik kystbane starter i kommende Nasjonal Transportplan-periode. Dette følger opp anbefalingene i høyhastighetsutredningen, og vil være en god begynnelse til et fremtidig moderne, effektivt og klimavennlig transportsystem i Norges mest folkerike landsdel.

Uttalelsen sendes samferdselsministeren, Jernbaneverket, Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, de tre fylkenes stortingsrepresentanter og pressen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. januar 2013 | Skriv ut siden