Tirsdag 8. januar er Mandal videregående skole arena for utdannings– og yrkesmessen 2013 for Lindesnes-regionen. Målgruppen for messen er ungdomsskoleelever, elever i videregående skole, foresatte til elevene og andre voksne som ønsker utdanningsinformasjon. Utdanningsprogrammene er representert med hver sin stand. I tillegg er universitet, høgskoler og næringslivet representert. Messen arrangeres av Karriere Lindesnes, i samarbeid med Mandal videregående skole, Mandal Industriforening, Mandal Handels og serviceforening og Fagopplæring Sør.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. januar 2013 | Skriv ut siden