Nordsjøprogrammet (NSRP) åpner 4. mars for en ny begrenset utlysing. Det foreligger nå et informasjonsnotat for å veilede søkere. I tillegg oppfordres norske søkere til å delta på informasjonsmøtet i København 7. februar. På dette møtet vil det bli mulig å diskutere prosjektideer og finne partnere. Fra programledelsen anbefales det sterkt at de som er interessert i å søke deltar på dette møtet. Det understrekes imidlertid at de som har planer om å søke prosjektmidler på forhånd tar kontakt med nasjonalt kontaktpunkt i Norge for veiledning og spørsmål om midler. Det er nemlig snakk om en begrenset utlysing med flere begrensninger og betingelser knyttet til seg.

Ta kontakt!
- Det finnes midler også til norske partnere for å søke under de tre prioriteringene som er nevnt i utlysingen, men disse er begrenset. De som ønsker å søke prosjektmidler anbefales derfor å ta kontakt med meg slik at vi til enhver tid har oversikt over søkere og midler og kan gi råd i forhold til budsjett, sier nasjonalt kontaktpunkt Kate Clarke i Nordsjøprogrammet.

Hun understreker at utlysingen denne gang er noe annerledes enn tidligere og ber potensielle søkere sette godt seg inn i «Guidance note» for å få en oversikt over av hva som er ønsket og hva som er målet med prosjektene.

Utlysingen er åpen fra 4. mars til 8. april. Søknadsskjema og relatert materiale er for tida under utarbeidelse og vil være tilgjengelig et par uker før utlysingen åpner.

Kontakt

Clarke, Kate
Hordaland fylkeskommune
Tlf.: +47 55 23 93 06
E-post: Kate.Clarke@post.hfk.no

Lenker

Til Northsearegion.eu
Program for informasjonsmøtet i København.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2013 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)