Statens vegvesen lanserer nå filmen «Blir russebussen godkjent?» på YouTube. – Vi håper at de som skal lage russebusser i år tar seg tid til å se denne filmen. Den inneholder viktig informasjon om hvordan man lager sin russebuss så trafikksikker som mulig og samtidig oppfyller kravene til godkjenning, sier Erik André Foss i Statens vegvesen. Han understreker at det ikke gjelder andre krav for russebusser og russebiler enn for andre kjøretøy.

I filmen blir vi med en gjeng russ mens de får kontrollert bussen sin på Risløkka trafikkstasjon i Oslo. Kontrolløren påpeker vanlige feil og forklarer hvorfor reglene er som de er.

- Hvert år kontrollerer vi rundt 200 russebusser i Oslo, Asker og Bærum, sier Foss. - Mange av disse kommer inn med feil og mangler som kunne vært unngått dersom russen hadde hatt litt mer kunnskap før de begynte med ombygginga.

Foss trekker fram innfesting av setebelter som en vanlig feil på russebusser.

- Flere kommer til oss med busser der setebeltene ikke er festet godt nok. Dette kan i verste fall føre til dødsulykker, noe vi for enhver pris vil unngå.

Facebookside

I tillegg til informasjonsfilmen på YouTube, lanserer Vegvesenet også facebooksiden «Russ på hjul», der russ som bygger om biler og busser kan få svar på tekniske spørsmål.

- Vi forstår godt at det dukker opp spørsmål når man skal bygge om en buss eller en bil til et mobilt festlokale, sier avdelingsdirektør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, Region øst, Kjetil Wigdel.

- Det ligger allerede mye god informasjon til russen ute på vegvesen.no. Med den nye facebooksiden får russen mulighet til å kontakte oss gjennom et medium vi vet de kjenner godt. På Facebook kan russ sende inn spørsmål, men de kan også sjekke svarene vi har gitt til andre. Det er gjerne slik at flere lurer på de samme tingene, fortsetter Wigdel.

Han understreker at hovedmålet med både filmen og siden på Facebook er å bedre trafikksikkerheten.

- Russetida skal være en positiv opplevelse. For å få til det er det viktig at bussene og bilene som russen bruker er så sikre som mulig. Vi i Statens vegvesen skal også i år gjøre vårt for å hjelpe til med det. Nå gjør vi det på film og i sosiale medier i tillegg til i kontrollhall og ute på vegen, avslutter Kjetil Wigdel.

Kilde: Statens vegvesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2013 | Skriv ut siden