Også i år gikk en rekke offentlige etater i Agder-fylkene, der i blant Vest-Agder fylkeskommune, sammen om en aksjon for å markere dødsulykkene i trafikken. Tallene for Agder er seks drepte i Aust-Agder og åtte drepte i Vest-Agder i 2012. Årets aksjon fant sted på Quality Resort Hotel og på E18 i Sørlandsparken. Rundt 150 deltakere, som representerte pårørende og bekjente av trafikkofre, offentlige myndigheter, organisasjoner som arbeider innen trafikkforebygging og andre engasjerte, deltok i aksjonen, som er blitt et årvisst arrangement i solidaritet med de som ble drept eller hardt skadd i trafikken og deres pårørende.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. januar 2013 | Skriv ut siden