Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal imøtekomme en søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte for 2013 med 150.000 kroner. Kirkens SOS i Agder har søkt fylkeskommunen om videreføring av driftsstøtte for budsjettåret 2013. Kirkens SOS i Agder er en frivillig, selvstendig og døgnåpen diakonal krisetjeneste som har eksistert i Agder siden 1976, og er tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge.

Kirkens SOS Agder sitt arbeid er basert på at frivillige betjener en døgnåpen krisetelefon. Den lokale organisasjonen har begge agderfylkene som virkeområde. Arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, agderkommunene og de to fylkeskommunene.

Årsbudsjettet for 2010 var på cirka 2,2 millioner kroner.

Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. I 2011 og 2012 bevilget fylkeskommunen 100.000 kroner til virksomheten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. februar 2013 | Skriv ut siden