• Bomavgiftsskilt
  av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

  Fylkestinget åpner for å utrede omorganisering av bompengeselskaper

  Fylkestinget uttalte tirsdag om rapporten ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra...

  Les mer
 • Taxilampe.jpg
  av ask, 25.02.13

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ett ledig drosjeløyve med stasjoneringssted...

  Les mer
 • Brøytebil
  av ask, 25.02.13

  Vinterdrift på veg

  Hvilken standard kan du forvente på vegen i vinter?

  Les mer
 • Veislitasje-oppskalert
  av ask, 21.02.13

  Rapport om forfall på fylkesveg

  Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023 har Statens vegvesen...

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av Torkelsen, Jan H., 21.02.13

  Nullvisjonen Agders nettside slår an

  -Vår nye webside for Nullvisjonen har nå vært på lufta rundt en måned. Vi har snart nådd opp til...

  Les mer
 • ATP Februarmøte
  av Torkelsen, Jan H., 19.02.13

  Mange positive resultater av ordningen med belønningsmidler

  Areal og Transportutvalget i Kristiansandsregionen godkjente fredag en rapport om resultater knyttet...

  Les mer
 • Busser I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

  Ny søknad om 472 millioner kroner i belønningsmidler

  Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune søker om ny fireårig belønningsavtale med...

  Les mer
 • Bompengestasjon
  av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

  Fylkesutvalget åpne for et felles fylkeskommunalt bompengeselskap - primært et regionalt selskap

  Fylkesutvalget behandlet tirsdag en rapport ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra...

  Les mer
 • Fremtidsverksted For Sørvestbanen
  av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

  Nå skal Sørvestbanens fordeler for folk, næringsliv, klima og miljø synliggjøres

  Det pågår i disse dager en tung satsing fra Jernbaneforum Sør og Sørvestbaneprosjektet. I de fem...

  Les mer

Skal vi få realisert Sørvestbanen må vi mobilisere for saken

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var på offensiven da han mandag åpnet et fremtidsverksted om Sørvestbanen i Kristiansand. –Sørvestbanen er et fantastisk prosjekt – en genistrek. Han fulgte...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Opprydding i innsigelsespraksisen knyttet til fylkesveisaker

Hovedutvalg for samferdsel. areal og miljø sa seg i sist møte enig med fylkesrådmann Tine Sundtoft i forslag som klargjør innsigelsespraksisen på fylkesveier. Bakgrunnen er at omfanget av fylkesveier...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Nytt prosjekt igangsatt for kategoriinndeling og klassifisering av fylkesveinettet

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har nå opprettet et prosjekt for gjennomgang av fylkesveinettet. Prosjektgruppen skal utarbeide et forslag til inndeling av fylkesvegnettet i kategorier....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Asfaltarbeider på nesten 100 kilometer fylkesvei i år

I år er det vedtatt at fylkeskommunen skal bruke 54,5 millioner kroner til asfaltering og forarbeid. Av dette er 44,5 millioner kroner planlagt til dekketiltak og 10 millioner kroner til forarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13