De godt og vel 14.000 aksjeselskapene i Agder-fylkene omsatte i 2011 for 165 milliarder kroner, fremgår det i Konjunkturbarometeret for Agder 2013 som ble presentert i går. Industrien står for 40 prosent av omsetningen, mens varehandel er nest største bransje. Av bedriftene går 53 prosent med et overskudd, mens 29 prosent har et resultat i balanse. Hver tredje krone kommer fra olje og gass.

Kristiansandsregionen er svært dominerende på Sørlandet når det gjelder økonomisk aktivitet. Hele 64 prosent av omsetningen i landsdelens aksjeselskaper skjer i denne regionen. Østre agder, med Arendal og Grimstad som tyngdepunkter, er nest størst og står for vel halvparten av Kristiansandsregionens omsetning, mens Listerregionen kommer på tredjeplass med sju prosent av den samlede AS-omsetningen i landsdelen. Setesdalsregionen er landsdelens desiderte lillebror i økonomisk forstand.

I 2011 var det 53 prosent av aksjeselskapene i Agder som hadde en driftsmargin på mer enn fem prosent 29 prosent lå og vaket rundt null, mens 19 prosent gikk med et solid underskudd. Overskuddsandelen er suverent høyest innen bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting og lavest innen reiseliv.

I konjunkturbarometer kan en lese at, en bedriftsundersøkelse som er foretatt, viser at optimismen – slik den har fremstått i de senere års målinger, fremdeles er tydelig. Imidlertid er den langt mer forsiktig enn hva som fremgikk i fjorårets barometer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2013 | Skriv ut siden