Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommunes representant i representantskapetfor Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS skal foreslå assisterende fylkestannhelsesjef Asbjørn Dalsmo til styret for senteret for perioden 2013 -2010. Videre foreslås fylkestannhelsesjef Terje Andersen som Dalsmos personlige vararepresentant

Eierne av det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS. er fylkeskommunene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Kompetansesenteret eies og driftes av fylkeskommunene i et regionalt samarbeid.

Styret i selskapet består av fem medlemmer, en fra hver deltaker/ eierfylkeskommune, med personlig varamedlem. Det er representantskapet som utnevner medlemmer til styret. Styremedlemmene har en funksjonstid på to år.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant fra hver eier, med personlig varamedlem. Representantskapet velger styreleder, styrets nestleder og revisor. Fra Vest-Agder er det fylkesordføreren som normalt møter i representantskapet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2013 | Skriv ut siden