I år er det vedtatt at fylkeskommunen skal bruke 54,5 millioner kroner til asfaltering og forarbeid. Av dette er 44,5 millioner kroner planlagt til dekketiltak og 10 millioner kroner til forarbeid. Reasfalteringsmidlene er fordelt på tre tiltaksområder; 86,1 kilometer med vanlig asfaltering, 1,9 kilometer med flatlapping og 4,6 kilometer med planfresing. Det foreslås tiltak på totalt 92,6 kilometer fylkesvei i år, fremgår det i en orientering som ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går.

I 2013 vil det bli mest asfaltering i kommunene Hægebostad, Kvinesdal, Åseral og Audnedal. Det skal utlyses en opsjon på reasfaltering av 3,2 km i Flekkefjord kommune. Det er ikke finansiering til dette tiltaket i dagens budsjett, men hvis det blir mer midler er det muligheter for  å legge inn dette prosjektet. 

I en fireårig asfaltplan for 2012-2015 er det lagt opp til en tilsvarende asfalteringsaktivitet som fylkeskommunen har hatt i 2010, 2011 og 2012. I praksis betyr dette cirka 100 kilometer nylagt asfalt per år. Med dette bevilgningsnivået vil alle fylkesveier i gjennomsnitt få nytt asfaltdekke i løpet av 14 år, Før forvaltningsreformen, hvor fylkeskommunene ble landets store veiereiere, tok det over 30 år.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer