Det er nå klart at Aust-Agder fylkeskommune kan tre inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk AS fra og med 1. juli 2013. Det ble klart da bystyret i Kristiansand nylig enstemmig sa hjertelig velkommen til nye medeiere fra øst. Fra før har Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune delt eierskapet seg i mellom, med henholdsvis 66 og 34 prosent hver. Det nye eierforholdet vil redusere Kristiansand kommunes eierandel til 20 prosent, og 40 for hver av fylkeskommunene.

Fylkestinget ga i desember fylkesordfører Terje Damman fullmakt til å gjennomføre prosessen med å innlemme Aust-Agder som medeier i Agder kollektivtrafikk AS.

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT AS) ble opprettet i 2007. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

Når Aust-Agder fylkeskommune går inn som eier i AKT AS vil aksjekapitalutvidelsen gjennomføres ved en rettet emisjon i AKT AS mot Aust-Agder fylkeskommune, og det vil bli inngått en emisjonsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Vederlaget for aksjene til Aust-Agder fylkeskommune vil være 19 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2013 | Skriv ut siden