Fylkestinget gikk i desember i fjor inn for at det opprettes et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Fylkesrådmannen ble gitt fullmakt til å arbeide videre med å etablere et slikt organ i løpet av 2013. Saken har nå vært videre utredet. Fylkesutvalget bevilget i går 250.000 kroner til etableringen av et slikt medvirkningsorgan. Vest-Agder barne- og ungdomsråd engasjeres til å ta på seg koordinatorrolle og gjennomføre oppstart av medvirkningsorganet.

Det videre arbeidet vil innebære at det engasjeres en koordinator som følger opp arbeidet i 40 prosent stilling med planlagt oppstart 1. april. Det skal etableres en årlig samling "Ungdommens fylkesting" hvor to representanter fra hver kommune inviteres. Videre skal det på plass et arbeidsutvalg som treffes flere ganger  i året. Ungdommene skal representere kommunen sin, seg selv og ungdom i hele fylket.

Fylkesrådmannen oppretter nå en styringsgruppe bestående av fagansvarlig for barn og unge Inga Lauvdal fra Regionalavdelingen, kontorsjef Arne Karlsen og Steinar Knutsen fra politisk sekretariat. Styringsgruppen vil følge opp fremdrift og være ansvarlig for å rapportere til fylkesutvalget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer