Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner som har utmerket seg særlig i arbeidet med vern av kulturminner i fylket. For 2012 har administrasjonen valgt å innstille følgende fire kandidater: Bedriften Sukkertoppen i Flekkefjord, Handverksfabrikken på Gyland, Støa leketøysfabrikk i Marnardal og Klokkergården i Tveit. Bildet viser gården Eftestad i Songdalen som fikk prisen i 2008.

Hovedutvalget for kultur og utdanning vil 5. mars velge en av de fire kandidater som administrasjonen har innstilt. Med prisen følger et engangsbeløp på 50.000,- og en plakett. Prisen overrekkes av hovedutvalget ved en passende anledning i løpet av året.

Kulturminnevernprisen skal hedre arbeidet til ildsjelene. Den skal gis til den eller de personer som finner ressurser i kulturhistorien og anvender denne til å skape nytt liv i bevaringsverdige husene og fartøyer, landskaper eller virksomheter. På den måten bidrar de til å videreføre en del av kulturhistorien som ellers hadde vært enten revet, gjengrodd eller lagt ned.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2013 | Skriv ut siden