Hvordan kan Sørlandet som del av Skandinavia rigge seg mot et fremtidig kinesisk ferie- og fritidsmarked? Det er det sentrale satsingsområdet for interreg prosjektet Chinavia II som fylkesutvalget i går besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal engasjere seg i. Fylkesutvalget bevilget i dag 180.000 kroner til Visit Sørlandet som medfinansiør av prosjektet i 2013. Vest-Agder fylkeskommune har som intensjon å bevilge til sammen 360.000 kroner til prosjektet. Tilskuddet forutsetter godkjenning av søknaden i Interreg sekretariatet og at Aust-Agder fylkeskommune bevilger til sammen 240 000 kroner til prosjektet.

Gjennom samarbeid med Sørlandets Europakontor har Visit Sørlandet AS blitt presentert muligheter for partnerskap med København og Gøteborg i prosjektet. Det er utarbeidet et forprosjekt. Dette har gitt grunnlag for videre søknad om å få i gang et hovedprosjekt, og Norge med ”Region Sør” er ønsket inn som regional partner i prosjektet.

Prosjektet vurderes som interessant fordi det gir landsdelen mulighet til å ha en strategisk tilnærming til mulighetsrommet som ligger i et nytt marked. Landsdelen har i et langsiktig perspektiv behov for å bygge grunnlag for nye gjestestrømmer for å sikre inntjening og resultat i næringen. I tillegg eksisterer det allerede en forretnings-trafikk fra Kina som følge av landsdelens omfattende olje- og gassleverandør- industri. Dette representerer et potensial sett i et gjenkjøpsperspektiv.

Landsdelen kommer inn i et partnerskap med spennende og profesjonelle partnere, og det antas at dette vil kunne åpne nye muligheter og strategiske samarbeid utover prosjektet.

Økonomiske framskrivninger viser at Kina innen 2025 vil komme til å representere verdens ledende økonomi. Innen anslagsvis tolv år vil landet ha et større brutto nasjonalprodukt enn for eksempel USA. Dermed er det realistisk å forvente at Kina vil representere et stort ferie- og fritidsmarked. Dette markedet kan være interessant å sikte seg inn mot for Vest-Agder og resten av landsdelen, men selvfølgelig ikke på egen hånd.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2013 | Skriv ut siden