Fylkestingsrepresentant Helene Bjerke Fredheim fra Fremskrittspartiet hadde innsendt en interpellasjon til tirsdagens fylkestingsmøte. Hun reiste spørsmålet: Vil fylkesordføreren ta initiativ til å kartlegge antall lærerløse timer i videregående opplæring i Vest-Agder, og sørge for at eventuell lovstridig praksis opphører? Fylkesordfører Terje Damman svarte at han ikke selv har klare indikasjoner på at situasjonen med lærerløse timer uten alternativt opplegg er av et slikt omfang at Vest-Agder fylkeskommunes virksomhet er i strid med gjeldende regelverk.

-Jeg ser også for meg at en registrering/kartlegging som ovenfor skissert vil ta uforholdsmessig mye tid i forhold til den nytten en eventuelt kan ha av denne informasjonen. Derfor vil jeg personlig ikke ta initiativ for å få situasjonen spesielt rundt lærerløse timer ytterligere kartlagt enn den kunnskap om dette som vi har i dag, sa Damman.

Fylkesordføreren mener at hovedutvalg for kultur og utdanning, er det politiske organet i fylkeskommunen som har mest kunnskap om og innsikt i problemstillingen. -For meg er det derfor naturlig å overlate den endelige konklusjonen på dette spørsmålet til hovedutvalget. Hvis hovedutvalget mener at en slik kartlegging kan ha noen reell nytte og den kan gjennomføres på en hensiktsmessig og effektiv måte synes jeg at utvalget selv skal be om å få dette gjennomført. Min oppfordring er derfor at hovedutvalg for kultur og utdanning tar denne problemstillingen opp til diskusjon på et av sine første møter, sa Damman.

Les Helene Bjerke Fredheims interpellasjon her.
Les Fylkesordfører Terje Dammans svar her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer