Tirsdag og onsdag denne uken møtes fylkestingene i Aust- og Vest-Agder til felles samling på Strand Hotel Fevik i Grimstad. Dette er en videreføring av en tradisjon med felles fylkestingsmøter som har utviklet seg de seneste årene. Møtene tar for seg tema som er aktuelle for landsdelen samlet sett med innledende innlegg, spørsmålsrunder og debatter.

Tirsdag står temaet: "Krise, omstilling og vekst – regionanalyse av Sørlandet" på dagsorden. Det er administrerende direktør Kristin Wallevik fra Agderforskning som vil innlede om temaet.

Onsdag er utgangspunktet Regionplan Agder 2020.  Med planen som referanse vil en debattere landsdelens utfordringer. Møtet avsluttes med en sekvens hvor de to fylkestingene drøfter innspill til Sørlandsutvalget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. februar 2013 | Skriv ut siden