Geografiske særegenheter kan og bør gjøres til en pådriver for territoriell utvikling i Europa. Det går fram av en studie som Nordregio har foretatt om utviklingen i grisgrendte strøk. Studien belyser i første rekke i hvilken grad det å være grisgrendt påvirker regioner og områder over hele Europa. En viktig konklusjon er at regional politikk i større grad bør fremme effektiv bruk av disse områdenes fortrinn for å ta fatt i nye utviklingsmuligheter, for eksempel gjennom utvidet næringssamarbeid, i stedet for overdrevent fokus på å "overvinne" sin beliggenhet gjennom hard infrastruktur.

Bør støtte lokale myndigheter

Blant annet drøfter studien ideen om at formålet med EUs territorielle politikk bør være å støtte lokale og regionale myndigheters mulighet for å integrere kunnskapene i sine lokale og regionale utviklingsplaner.

Nordregio er et nordisk forskningsinstitutt innenfor feltet regionale studier. Arbeidet med denne studien er basert på empirisk og analytisk materiale utviklet i Espon-prosjektet Geospecs. De mest grisgrendte områdene finnes i følge studien i Norden (unntatt Danmark) og i deler av Spania, Skottland og Tyrkia.

Rapporeten finner du her:

http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Final_Report_v8___revised_version.pdf

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. februar 2013 | Skriv ut siden