Fravær er i dag et stort problem ved mange videregående skoler i Norge. Nå har forskere ved NTNU og SINTEF for første gang kartlagt norske elevers holdninger til fravær, og hvor mye de faktisk er borte. Over 6000 elever fra hele landet er spurt. Resultatene viser at rundt halvparten har skulket minst en time i løpet av de siste tre månedene. En av fire har løyet om at de har vært syke for å få gyldig fravær. En av fire har vært borte fem dager eller mer i løpet av de siste tre månedene. Elevene ser på fravær som problematisk og lite ønskelig. Men holdningene samsvarer ikke med deres faktiske oppførsel.

Det finnes i dag ingen nasjonal fraværsstatistikk, og få undersøkelser å sammenligne med. Forskere mener tallene er høye, og at skolene må jobbe mer forebyggende som i arbeidslivet. Å innføre fraværsgrense har de ikke tro på.

Undersøkelsen ble gjennomført i november 2011 og var en nettbasert spørreskjemaundersøkelse. 6010 elever ved 23 videregående skoler i 13 fylker svarte.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. februar 2013 | Skriv ut siden