Tirsdag 26. februar fra klokken 09.00 til 11.00 arrangerer Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA), sammen med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Arendal kommune, informasjonsmøte om planlagte anskaffelser i det offentlige på Agder. Møtet retter seg til alle som ønsker å levere varer og tjenester og/eller bygg- og anleggsoppdrag til kommuner og fylkeskommuner på Agder.

Programmet for årets samling er:


Kl 0900 - 1000 Elektronisk Handelsformat (EHF)
DIFI v/ Olav S. Kristiansen, prosjektleder elektronisk faktura

Kl 1000 - 1100 Orientering om planlagte offentlige innkjøp 2013 - parallellsesjoner

1100 - Enkel lunsj og mingling...

Ingen påmelding er nødvendig, ved spørsmål kontakt Knut Otto Pedersen, 901 81 182

OFA Logo Lang

Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et organ for felles innkjøpstjenester, felles inngåelse av rammeavtaler for varer og tjenester, og organ for veiledning og rådgivning hos de deltakende parter og for leverandørutvikling

OFA er med utgangspunkt i offentlig virksomhet åpen for tilslutning fra alle kommunene og fylkeskommunene på Agder eller i umiddelbar nærhet til Agder.
Kommunale og interkommunale enheter organisert som egne rettssubjekter kan være assosierte medlemmer, og i tillegg kan andre offentlige instanser delta i samarbeidet.

Samarbeidet er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Samarbeidet er formelt etablert 16. juni 2005 med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og 23 kommuner som deltagere, samt 10 andre kommunale og statlige enheter.

www.ofanett.no

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2013 | Skriv ut siden