-E39 fra Kristiansand til Trondheim binder Vestlandet sammen til én region. 1.3 millioner nordmenn bor og arbeider i Vestlandsregionen. I følge en Menon-rapport fra 2012 står næringslivet på Vestlandet for mer enn 42 % av den tradisjonelle eksporten av varer og tjenester. Da er olje og gass ikke tatt med i beregningen. Vårt viktigste krav til ny nasjonal transportplan er at den inkluderer en fergefri E39 med oppgradert standard, og som er i henhold til internasjonale avtaler, skriver NHO-Rogaland på nett.Det vises til at reisetiden langs E39 mellom Kristiansand og Trondheim er i dag cirka  21 timer. -Reisetiden kan reduseres med inntil 8 timer med en fergefri E39. Dette vil kunne redusere brukerkostnader med 4-6 mrd. pr. år. Statens Vegvesen konkluderer i sitt fergefri-prosjekt med at alle de sju gjenværende fjordkryssingene er teknologisk gjennomførbare. Et fergefritt E39 vil gi en bedre og raskere transportkorridor og føre til større bo- og arbeidsmarkedsregioner, og bidra til et mindre press på arealene i og rundt de store byene, uttales det på nettsiden.

Det understrekes at satsing på infrastruktur er det viktigste enkelttiltaket for å sikre økt verdiskaping og sysselsetting for næringslivet, og det er samfunnsmessig lønnsomt. -Derfor er det i Norges interesse å satse på E39. Det er nå Norge har handlingsrommet til å gjøre de helt nødvendige satsingene på en bedre infrastruktur, understrekes det.

NHO og LO på Vestlandet krever følgende tiltak i NTP:

* Fergefri E39 på Vestlandet må inn i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-23.

* E39 må opprustes i henhold til internasjonale avtaler.

* I NTP må det sikres tilstrekkelige planmidler for strekningen, samt at statlig reguleringsplan må tas i bruk for å korte ned planleggingstiden.

* E39 må finansieres som ett nasjonalt prosjekt, slik at delprosjektene realiseres så snart de er klar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2013 | Skriv ut siden