Areal og Transportutvalget i Kristiansandsregionen godkjente fredag en rapport om resultater knyttet til ordningen med statlige belønningsmidler for perioden fra 2009 til 2012. Den fireårige avtalen om belønningsmidler hadde et omfang på samlet 285 millioner kroner. Utvalget uttaler i sitt godkjenningsvedtak at belønningsmidlene har vært svært viktige for Kristiansandsregionen. De har ført til gjennomføring av prosjekter for sikring av myke trafikanter og bedre kollektivtilbud i regionen. Midlene har hatt stor betydning for å skape godt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene om miljøtiltak og kollektivtrafikk. Det faktum at alle har tjent på samarbeidet, har lagt grunnlag for at alle parter ser seg tjent med at areal- og transportsamarbeidet fortsetter.

Personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand ble redusert med 0,5 prosent fra 2009 til 2012. Kravet om nullvekst, eller helst reduksjon i Belønningsavtalen fra 2009, er oppfylt. Kravet om fem prosents reduksjon i rushtrafikken fra 2008-2012 ble ikke innfridd. Nedgangen i rush ble 0,7 prosent. Når tidsdifferensierte bomsatser innføres i 2013, vil kravet innfris. Dette ifølge effektberegninger fra Statens vegvesen og Urbanet Analyse.

Kristiansandsregionen har overoppfylt kravet om å bygge eller oppgradere 15 km gang- sykkelveier i perioden 2009-2012. Det ble bygd eller oppgradert i underkant av 19 km gang- sykkelveier. Regionen har ikke oppfylt kravet om å bygge 5 km kollektivfelt / bussgater. I perioden 2009-2012 er det anlagt 2,7 km kollektivfelt/bussgater. I 2013 er det planlagt å ferdigstille tre kollektivfelt og deler av en bussgate.  Da vil det være bygd 4,9 km kollektivfelt.

ATP-utvalgsmøte I Haven 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer