Det pågår i disse dager en tung satsing fra Jernbaneforum Sør og Sørvestbaneprosjektet. I de fem fylkene i forumet: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold, arrangeres det "Fremtidsverksteder". Målet er å omgjøre Sørvestbaneprosjektet fra å være et utrednings- og planprosjekt til en oppnåelig virkelighet - hvor de som vil ha rask og effektiv person- og godstrafikk, som er økonomisk gunstig, positiv for miljø og klima og samfunnsnyttig på flere områder, ser at alt dette er mulig. Mandag utviste nærmere femti deltakere stor entusiasme og kreativitet da "Fremtidsverkstedet" ble arrangert i Kristiansand.

På verkstedet ble det benyttet utradisjonelle metoder og deltakerne ble utfordret til kreativ historieskriving. En tok utgangspunkt i flere synsvinkler som: Hvilken nytte vil folk flest ha av Sørvestbanen?  Vil den ha effekter for næringslivet?  For kulturlivet?  For studentene? Hvilke fremtidsbilder ser du?

Blant deltakere var sentrale fylkespolitikere, ordførere, politikere og rådmenn fra kommuner, regionale toppledere i jernbanevirksomheter, representanter fra flere organisasjoner og medier.

I oppsummeringssekvensen ble det gjennomgående pekt på behov for å få til en enda bedre forankring av Sørvestbaneprosjektet i både det offentlige, næringsliv, organisasjoner og befolkning i landsdelen. Dette må til for å få skape økt kunnskap om de positive mulighetene en ny bane vil innebære og for å mobilisere til felles påtrykk mot sentrale beslutningsmyndigheter.

Både Telemarkforskning og Railconsult er engasjert inn i satsingen på "Fremtidsverkstedene". Prosjektleder Reidar Braathen i Jernbaneforum Sør opplyser at de to partnerne vil ha klar en rapport med oppsummering fra verkstedene nokså samtidig med at forslaget til Nasjonal Transportplan presenteres 5. april. Rapporten vil gi grunnlag for det arbeidet de fem fylkene og jernbaneforumet vil foreta mot sentralt politisk nivå frem til Stortinget endelig vedtar Nasjonal Transportplan senere i år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer