Landbruks- og matdepartementet har nå sendt ut tilskuddsbrev til fylkene om fordelingen av de fylkesvise BU-midlene. Disse består av bedriftsrettede midler forvaltet av Innovasjon Norge og midler til utviklings- og tilretteleggingstiltak forvaltet av fylkesmannen. Rammen for fordelingen ble fastlagt i jordbruksoppgjøret 2012 og er på 568 millioner kroner for fylkesvise BU-midler og 1 000 millioner kroner til låneramme som grunnlag for rentestøtte. Vest-Agder er tildelt 16,68 millioner kroner i BU-midler og 28,10 millioner kroner til låneramme som grunnlag for rentestøtte.

BU-midlene er det viktigste økonomiske virkemiddelet til Landbruks- og matdepartementet for å nå målet om næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. Her spiller fylkesmannen, Innovasjon Norge, fylkeskommunene og kommunene en særskilt viktig rolle, hver for seg- og ikke minst i samarbeid. Målet med bygdeutviklingsmidlene er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendom spesielt.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2013 | Skriv ut siden