-Vår nye webside for Nullvisjonen har nå vært på lufta rundt en måned. Vi har snart nådd opp til totalt rundt 6000 artikkelvisninger. Det er opp mot 200 per dag – langt langt over vår forventning. Siden bygges stadig ut med blant annet nye filmer og lærerik statistikk som viser hvilke risikogrupper og risikosituasjoner som ulike trafikantgrupper må være obs på, sier Torstein Salvesen som er leder og regionkoordinator for Nullvisjonen i Lister.

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. "Nullvisjonen" er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken.

Du finner Nullvisjonen her:

Internett: www.nullvisjonen-agder.no
Facebook: www.facebook.com/NullvisjoneniLister 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer