Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har nå opprettet et prosjekt for gjennomgang av fylkesveinettet. Prosjektgruppen skal utarbeide et forslag til inndeling av fylkesvegnettet i kategorier. Gruppen skal også vurdere klassifisering av veinettet. Prosjektgruppen vil av representanter hovedutvalget, fylkeskommunens samferdselsadministrasjon og Statens vegvesen. Hovedutvalget besluttet i dag at hovedutvalget skal være representert med hovedutvalgets leder Kåre Glomsaker (FrP)(bildet), Bente Birkeland (H) og Helge Sandåker (AP).

Prosjektarbeidet deles inn i to faser. Fase en omfatter kategoriinndeling av veinettet og fase to en gjennomgang av klassifisering av det offentlige veinettet. Prosjektgruppens mandat er å utarbeide et endelig forslag som til kategoriinndeling og en vurdering av klassifiseringen av veinettet. Når endelig forslag foreligger skal saken behandles politisk. 

 Med kategoriinndeling av fylkesveinettet menes det at man skal vurdere en tredeling av fylkesveinettet; i strategisk viktig-, viktig- og øvrig fylkesvei. Med begrepet klassifisering menes det at man ser på eierskapet på det offentlige veinettet, både statlig-, fylkeskommunalt- og kommunalt, slik at det kan foretas nødvendige justeringer.  

Det satses på å bli ferdige med prosjektarbeidet innenfor dagens valgperiode og en målsetningen er å være i mål med et endelig forslag innen første halvdel av 2015.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer