Nylig ble det tredje ordentlige Elevparlament avholdt på Mandal videregående skole. Elevparlamentet er et årlig prosjekt der samtlige av elevene på vg1 - Studiespesialiserende program, samt vg2 Idrettsfag, diskuterer tema knyttet opp til samfunnsfag. Fylkesordfører Terje Damman, som var til stede, var imponert over de gode diskusjonene og det store engasjementet han opplevde.

I år deltok om lag 110 elever. Elevene var fordelt på ulike komiteer, som blant annet Helsekomité, og Utdanningskomité. I år var det ni resolusjonsforslag som var til behandling.

Utdanningskomiteen hadde et forslag om innføring av lærersertifikat og sjekk av lærernes kvalifikasjoner hvert femte år. Forslaget ble avvist av parlamentet.  Videre gikk elevene i mot et resolusjonsforslag om ikke å ha bønnerom på skolene. Et forslag om å heve frikortgrensen på inntekter ble også avvist. Et av argumentene som ble ført var at man må lære seg tidlig å bidra til fellesskapet. Et resolusjonsforslag om å begrense bruk av sosiale medier i skolen bleElevparlament Panel avvist, blant annet fordi slike medier også kan brukes på en positiv måte.  Det kanskje alvorligste tema som ble diskutert var aktiv dødshjelp. Riktignok er det et tema som også handler om retten til å bestemme over eget liv – og død. Forslaget om å avvise aktiv dødshjelp ble nedstemt med knapp margin.

Elevparlamentet vedtok fire resolusjonsforslag.  Resolusjonene sendes fylkesordfører, ordfører i Mandal, Barne- og ungdomsrådet i Mandal, samt media.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2013 | Skriv ut siden