Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 fastsatte denne uken at hovedfokuset i år skal rettes mot tre sentrale utviklingsområder. Det ene er utdanning hvor en vil ta for seg det sammenhengende utdanningsløpet fra barnehagen til videregående opplæring. Det andre er kommunikasjon hvor en skal angi de viktige veivalgene og få på plass en regional transportplan for raskere, bedre og sikrere fremkommelighet. Det tredje er Klima og energi med Norge og spesielt sør-Norge som "grønt batteri" for Europa.

Innenfor kommunikasjon har det vært en egen gruppe i gang for å koordinere og fremme landsdelens behov, interesser og ønsker mot sentrale myndigheter knyttet til Nasjonal Transportplan som presenteres like over påske. Arbeidet knyttet til jernbaneutfordringer blir ivaretatt av Jernbaneforum Sør. Det er også etablert en gruppe som skal arbeide med "grønt batteri". Den vil etter planen ha klart, til neste møte i samordningsgruppen 18. mars, en presentasjon av: med hva, i forhold til hvem og hvordan det skal arbeides fremover. Det tas videre sikte på at en gruppe som skal arbeide med utdanningsløpet etableres i neste møte.

I møtet i samordningsgruppen tirsdag var det flere dagsaktuelle orienteringer.

Avdelingsleder Tora Elisabeth Hansen Tangen fra Aker Solutions presenterte Node Eyde Women, som målrettet arbeider med å inspirere ungdom til å velge utdanning og karriere innen de fagområdene som de to industriklyngene representerer. Samordningsgruppen ønsker en rapportering om resultater av arbeidet neste år.

Deretter sto prosessen som pågår mellom UiA og Høgskolen i Telemark om en mulig fusjon på agendaen. Rektor Torunn Lauvdal redegjorde. Det ble klargjort at når det foreligger en høringssak fra styrene ved de to utdanningsinstitusjonene i juni vil politisk samordningsgruppe sette høringssaken på dagsorden i sitt septembermøte. 

Siste tema på dagsorden var Utviklingsplan for Sørlandet sykehus HF frem til 2030. Her redegjorde sykehusdirektør Jan Roger Olsen og prosjektleder Per Torgersen om arbeidet som pågår for å lage en plan for hva Sørlandet sykehus skal inneholde om fem, ti og tjue år. Det legges opp til en omfattende, åpen og involverende prosess.    

Torunn Lauvdals presentasjon
Tora Elisabeth Hansen Tangens presentasjon
 Jan Roger Olsen og prosjektleder Per Torgersens presentasjon

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer