I et møte i politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder nylig ble det besluttet å utforme en felles uttalelse til høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder. Gruppen, som består av ordførerrepresentanter fra de ulike regionrådene på Agder, ordførerne i Kristiansand, Grimstad og Arendal, samt fylkesordførere og opposisjonsledere i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, finner forslaget om å legge Agders 110-sentral til Stavanger svært uhensiktsmessig. -Dette fremstår ikke som en del av en naturlig felles region for Agder, og man finner det i tillegg svært uheldig beredskapsmessig at man står uten alarmsentral for brann mellom Drammen og Stavanger, uttales det innledningsvis.

Den politiske samordningsgruppen uttrykker sterk kritikk til prosessen som er gjennomført: -Ettersom finansiering, organisering og drift av 110-sentralene er kommunenes ansvar, forventer Politisk samordningsgruppe at kommunene involveres aktivt i en prosess for å beslutte hvor vaktsentralene framover skal lokaliseres. Et diktat til kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner man totalt uakseptabelt, uttrykkes det.

Les hele uttalelsen her.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2013 | Skriv ut siden