Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder redegjorde tirsdag i Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 om temaet "Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark?" Hun berettet at arbeidet med å utrede spørsmålet nå er i gang. Dette arbeidet skal pågå frem til juni 2013. Da skal det foreligge en skissemessig beskrivelse av bakgrunn for utredningsarbeidet, scenarier og visjoner, institusjonsmodeller, fagportefølje og fagsamarbeid, og eventuell gjennomføring. Etter at dette er vurdert i de to styrene skal det gjennomføres en høring. Rektor Lauvdal pekte på at den politiske styringsgruppen vil være en viktig uttalepart. Styringsruppen legger opp til at den vil fatte enn høringsuttalelse i et møte i september.

Torunn Lauvdal opplyste at UiA og HiT i 2010 gikk sammen om en utredning om nærmere samarbeid eller sammenslåing av de to institusjonene. Våren 2011 forelå utredningen "Ett av to?". Styrene for UiA og HiT vedtok i juni 2011 at samarbeidet skal fortsette i et treårig prosjekt med faglige og administrative fellestiltak, og utredning av grunnlaget «for å kunne ta stilling til» en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid.

Universitetsrektoren reiste selv spørsmålet: Hvorfor utrede UiA+ HiT? Og hun besvarte det slik: -Fordi vi er naboer som kan ha nytte av samarbeid. Og fordi vi i stor grad har samme ambisjoner og utfordringer, men vi finner ikke nødvendigvis samme svar og det eventuelt samme svar er ikke nødvendigvis fusjon.  HiT+UiA er uansett ikke det eneste svaret: fagbaserte samarbeid/ partnerskap utvikles løpende mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

-Utredningen vil vise fordeler og ulemper generelt, og med variasjon fra ulike ståsteder: Bra for teknologi, mindre bra for humaniora? Hva er alternativene? Alenegang? Andre partnere? Fisjon? Utredningen skal gi styrene ved HiT og UiA et godt beslutningsgrunnlag for gode veivalg, slik at vi fortsatt om fem til ti  år kan bidra til at universitet og høgskolesektoren løser sitt felles samfunnsoppdrag på en god måte, sa Lauvdal.

Målet er at når høringen og er gjennomført og ytterligere saksutredning foretatt skal styrene i de to utdanningsinstitusjonene i juni 2014 fatte endelige vedtak med anbefaling overfor Kunnskapsdepartementet.

Torunn Lauvdals Power point presentasjon.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer