Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var på offensiven da han mandag åpnet et fremtidsverksted om Sørvestbanen i Kristiansand. –Sørvestbanen er et fantastisk prosjekt – en genistrek. Han fulgte imidlertid raskt opp med en tankevekker. -VI må ha en politikk hvor det jobbes for å bygge hele landet. Det er ikke i tråd med dette, og heller ikke ønskelig, med en konsentrering av utbygging og satsing i og rundt Osloregionen, sa han og oppfordret befolkning, interesseorganisasjoner, kommer og alle gode krefter til å mobilisere for Sørvestbane-prosjektet.

Han trakk frem flere utredninger som dokumenterer at Sørvestbanen er det jernbaneprosjektet som vil gi mest samfunnsnytte og være mest økonomisk gunstige i landet. Han viste samtidig til mangelfull vektlegging av regionale effekter i mange sammenhenger. –Samferdselssatsinger har store regionale effekter, men disse har ingen plass i de samfunnsøkonomiske regnestykkene. Både veiprosjekter og jernbaneprosjekter kommer nesten alltid ut med negativ netto nytte. Dette er noe alle vet er feil, fastslo Westermoen, som også er leder av Jernbaneforum Sør.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer