Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var på offensiven da han mandag åpnet et fremtidsverksted om Sørvestbanen i Kristiansand. –Sørvestbanen er et fantastisk prosjekt – en genistrek. Han fulgte imidlertid raskt opp med en tankevekker. -VI må ha en politikk hvor det jobbes for å bygge hele landet. Det er ikke i tråd med dette, og heller ikke ønskelig, med en konsentrering av utbygging og satsing i og rundt Osloregionen, sa han og oppfordret befolkning, interesseorganisasjoner, kommer og alle gode krefter til å mobilisere for Sørvestbane-prosjektet.

Han trakk frem flere utredninger som dokumenterer at Sørvestbanen er det jernbaneprosjektet som vil gi mest samfunnsnytte og være mest økonomisk gunstige i landet. Han viste samtidig til mangelfull vektlegging av regionale effekter i mange sammenhenger. –Samferdselssatsinger har store regionale effekter, men disse har ingen plass i de samfunnsøkonomiske regnestykkene. Både veiprosjekter og jernbaneprosjekter kommer nesten alltid ut med negativ netto nytte. Dette er noe alle vet er feil, fastslo Westermoen, som også er leder av Jernbaneforum Sør.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer