Tysdag 5. mars kl. 19.00 arrangerer Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane, Bykle kommune og Setesdalsmuseet eit ope kulturhistorisk møte om samar og tamrein i Setesdalsheiane. Møtet er på Bykle hotell.

Innleiar på møtet er Kjell Bitustøyl. Han har skriva kapittelet om samar og tamrein i den nyss utkomne boka «Reinen på Hardangervidda». I dette arbeidet har han og kome over ein del informasjon om tamreinen i Setesdalsheiane.

Samar Og Tamrein Annonse

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2013 | Skriv ut siden