Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge et tilskudd på 720.000 kroner i 2013 til prosjektet ”Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder”. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune samtidig bevilger en andel på 480.000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune er positiv til å støtte prosjektet frem mot 2015, forutsatt at prosjektet utvikler seg i tråd med forutsetningene.

I forbindelse med regionalt utviklingsprogram Agder for 2012 sendte Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet Flødevigen  inn forespørsel om medfinansiering av prosjektet ”Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder”. Målet med dette prosjektet er å styrke forsknings- og undervisningskompetansen på Agder innen kunnskapsbasert forvaltning av marine ressurser og marint miljø i kystsonen.

Bakgrunn til prosjektinitiativet er at miljøene ved Havforskningsinstituttet og UiA innen marin forskning er relativt små. Det har vist seg at et forskningsmiljø må ha en viss størrelse for å opprettholde sin egen eksistens og drive fagområdet fremover, og prosjektet skal bidra til å nå størrelsen og tyngden som er nødvendig.

Satsingen på å styrke den marine forsknings- og utviklingskompetansen på Agder er i tråd med Regionplan Agder 2020 som har Kunnskapsregionen som et spesielt satsingsområde. Et av hovedtiltakene under kapitlet "Utdanning: verdiskaping bygd på kunnskap" er å øke forsknings- og utviklingsarbeidet i regionen betydelig. Videre står det at "Det er en felles regional oppgave å styrke universitetet og høyskolemiljøene, og sørge for et godt samspill mellom akademia og arbeidsliv."

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2013 | Skriv ut siden