Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal gi økonomisk støtte til et nystartet villreinprosjekt for Setesdal-Ryfylke. Det er Fylkesmannen i Vest-Agder som har søkt en rekke aktører om økonomisk støtte til prosjektet. Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med 50 000 kroner for oppstartsåret 2013 i et femårig prosjekt. Det overordnede målet for prosjektet er å øke reinens bruk av villreinområdet og da særlig randsoner som i nyere tid har falt ut av reinens arealbruk.

Prosjektforberedelsene har fokusert på følgende hovedtema:

1. Bestandsforvaltning og økt tetthet av villrein i sørområdet av Setesdal Vesthei.
2. Tiltak for å øke trekkaktiviteten nord-sør og øst-vest.
3. Betydningen av veiene over Brokke-Suleskard og mellom Setesdal- Ryfylkeheiene og naboområdene Hardangervidda og Setesdal Austhei.
4. Ferdsel i Setesdal Ryfylke, konflikt med villrein og avbøtende tiltak.

Prosjektperioden vil strekke seg fra 2013 til 2017. Aust-Agder fylkeskommunen vil delta i prosjektet, og har bevilget sin andel. Også Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommuner i Vest-Agder har vedtatt at de vil delta i prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer