Hvilken standard kan du forvente på vegen i vinter?

Vest-Agder fylkeskommune har satt bort arbeidet med vintervedlikehold av fylkesveger til private entreprenører, som utfører arbeidet i samsvar med kontraktsfestede standarder.

Vinterdrift skjer etter tre standarder;

Bar veg

Normalt skal det ikke ligge snø eller is på disse vegene unntatt under og i en viss tid etter snøfall. Under snøfall aksepteres det opptil 6 cm med snø. Bar veg standarden gjelder for de mest trafikerte vegene.

 

Mellomstandard

Standarden innebærer at det skal være bart i hjulsporene, det vil si at minst 2/3 av kjørebanen skal være fri for snø og is. Også her aksepteres det opptil 6 cm snø i vegen under snøfall, og for at en veg skal driftes etter denne standarden kreves det minimum 1000 kjøretøy per døgn i gjennomsnitt.

 

Vinterveg

På disse vegene aksepteres det opptil 15 cm snø under snøvær avhenigi av trafikkmengde. På disse vegene er det akseptabelt med snø- og/eller isdekke hele eller deler av vinteren. Ved glatt føre prioriteres det strøing i kryss, svinger og i bratte bakker.

 

Gang- og sykkelveger og fortau skal være brøytet innen kl 06:00.

Statens Vegvesen har utarbeidet brosjyren "Hvilken standard kan du forvente på vegen i vinter."

Hvilken standard som gjelder for vegene i Vest-Agder kan du se her.

av ask, publisert 25. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer