I løpet av februar i år omkom ti personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er seks færre enn i samme måned i fjor opplyser Statistisk sentralbyrå. Det ble ikke registrert trafikkdrepte i Vest-Agder i februar. Foreløpige nasjonale tall for årets to første måneder viser at 24 personer har mistet livet i trafikken. I fjor var det 31 personer som omkom i samme periode. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2003 til 2012 er 32 drepte. I løpet av årets to første måneder er en omkommet i trafikken. Tilsvarende antall i samme periode i fjor var null.

Reviderte tall for 2012

De siste reviderte tallene for 2012 viser at 661 personer ble hardt skadd, og at 147 omkom dette året. Til sammenlikning ble 679 hardt skadd i 2011, mens 168 omkom. Det kan fortsatt skje endringer i antall hardt skadde for 2012 på grunn av forsinkelser i rapporteringen, særlig for de siste månedene av året.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer