Årsmøtet for Samarbeidande kraftfylke vedtok i fjor at kraftfylkesamarbeidet skal videreføres, og at kraftfylkene skal ha et fast sekretariat. Styret har arbeidet videre med å få dette på plass. SFE Produksjon AS i Sogn og Fjordane ønsker ikke å fortsette som sekretariat for samarbeidet. Styret har konkludert med at en forening der de samarbeidende fylkene er medlemmer, vil være den beste løsningen for å videreføre kraftfylkesamarbeidet. Fylkesutvalget i Vest-Agder godkjente tirsdag at sekretariatet for Samarbeidende Kraftfylke organiseres som en forening.

Fylkesutvalget godkjente samtidig nødvendige vedtekter og ga fylkesordfører Terje Damman fullmakt til å representere Vest-Agder fylkeskommune i stiftelsesprosessen. I tillegg godkjente fylkesutvalget en budsjettramme på to millioner kroner til fylkessamarbeidet for 2013, hvor Vest-Agder sin andel utgjør 154 000 kroner.

Fylkesordføreren i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund sitter i styret for Samarbeidande kraftfylke på vegne av Agder-fylkene. Fylkestingsrepresentant Thor Jørgen Tjørhom fra Vest-Agder er valgt som personlig vararepresentant.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2013 | Skriv ut siden