Sykkelmagasinet utlyser fotokonkurranse med tema beste sykkelbilde. De beste bildene vil bli publisert i årets magasin som distribueres til alle husstander i Kristiansandsregionen i april. Bildet som vises her er vinnerbildet fra Sykkelmagasinets fotokonkurranse i 2010. "Sykkelferie ved Limfjorden i Danmark". Foto: Lisa Jensen. Bak konkurransen står ATP-samarbeidet, hvor fylkeskommunen er en av samarbeidsaktørene.

Bildene bedømmes etter disse kriteriene (prioritert rekkefølge):
1. Inspirere andre til å sykle
2. Originalitet
3. Teknisk kvalitet

Premiering:
1. premie: gavekort     5000 kroner
2. premie: gavekort     2000 kroner
3. premie: gavekort     1000 kroner

Send bildene innen 12. mars til:
bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no

Maks bildestørrelse 2 MG. Kun jpg-filer. Hver innsender kan bidra med ett eller to bilder. Ta med kort info om hvor bildet er tatt og hvilken situasjon det gjelder. Oppgi navn på eventuelt identifiserbare personer på bildene, og vær sikker på at de godtar å bli eksponert.

Utgiverne forbeholder seg retten til å bruke innsendte bilder for  å fremme sykling i andre relevante sammenhenger, for eksempel i foredrag  om sykling i Kristiansandsregionen.  

OBS: Husk å oppgi navn, adresse og mobiltelefon på fotografen.

Spørsmål om konkurransen rette til: Bjørne Jortveit:  90802839

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mars 2013 | Skriv ut siden