Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om det pågående byggeprosjektet på Mandal videregående skole. Prosjektleder Steinar Bretvik opplyste at byggene vil bli ferdige til skolestart 2014. Det var opprinnelig planlagt at de skulle være ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Det vil imidlertid ut over høsten 2014 bli gjennomført en del utendørs arbeider, blant annet av landskapsmessig karakter.

Investeringsrammen er beregnet til å ville ligge på 230 millioner kroner. Prosjektlederen opplyste at prosjektet så langt ser ut til å kunne bli gjennomført innen kostnadsrammen. Han opplyste også at det legges opp til å justere noe på innholdet i prosjektet, uten at det vil ha kostnadsmessig betydning.

Det vil være fordelaktig å oppgradere energisystemene. Det vil også kunne bygges et nytt IKT-bygg på rundt 70 kvadratmeter. Dette vil frigjøre lagerlokaler i skolens eksisterende bygg. Det er aktuelt å oppgradere skolens kantine hvor det vektlegges kjøle- og frysefasiliteter. Det er også ønskelig å oppgradere fasadekledningen fra stålplater til tegl.

Fylkesutvalget er tilfreds med at det er god fremdrift i prosjektet. Fylkesordfører Terje Damman  understreket viktigheten av at byggeprosjektet gjennomføres innen den økonomiske rammen fylkestinget har fastsatt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer