De fire pensjonerte damene, på bildet fra venstre Kjellbjørg Auestad, Colleen Nolan, Anna Handeland og Wenche Stallemo, er alle enig om at det å få være elevkontakt på Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) er svært givende og hyggelig. Samtidig får de brukt sin gode samfunnskompetanse til å hjelpe en elev som strever litt i skolehverdagen. Da hovedutvalg for kultur og utdanning i går ble orientert om deres virksomhet ble det tatt til orde for at liknende ordning bør en også ta sikte på å få i stand på andre videregående skoler i fylket.

-KKG har mange elever som av en eller annen grunn har behov for en kontaktperson som de kan drøfte sosiale-, kulturelle- eller faglige utfordringer med, forklarer Eva Bergh, rektor på KKG.

Skolen har derfor i høst invitert personer med erfaring med ungdom, som har lyst til å bruke sin kompetanse og litt av sin tid på å hjelpe en ungdom. De fleste er pensjonerte lærere, men det er ikke en absolutt kvalifikasjon. - Det viktigste er at elevkontakten har gode samfunnskunnskaper og kan være en samtalepartner for eleven. Prosjektet har hentet mye inspirasjon fra Eldrerådets «Lyttevenn»-prosjekt, sier Eva Bergh. Den største forskjellen er at her er det hjelp en-til-en og at de to avtaler seg i mellom når og hvor de skal treffes. Det gir stor fleksibilitet for begge parter. Dersom en elev har spesielle prosjekter eller elevkontakten skal ut og reise, så avtaler de rett og slett å møtes når det passer igjen. De fleste møtes en gang i uken og tar evtentuelt et par ukers pause her og der.

-Nettopp denne fleksibiliteten gjør det lettere å binde seg til et slikt prosjekt, svarer flere av elevkontaktene. De er også opptatt av at de gjør en samfunnsnyttig innsats. De mener det bør være frivillig, men det er samtidig viktig at de ikke er med på å usynliggjøre noe som trengs.  Svært mange elever har dette behovet. Det kan skyldes ulike livssituasjoner og utfordringer. Noen har kanskje hatt sykdomsperioder som gjør at de har mye å ta igjen. Andre er fremmedspråklige og har dårligere faglig ballast, samtidig som de skal igjennom det samme systemet som sine norske medelever. Det å ha en voksen med god kunnskap om norske forhold kan være svært viktig.

I dag er det sju elever som har fått en elevkontakt. De fleste jobber med spesifikke fag. Mest populært er engelsk. – Så ønsker vi at de elevkontaktene som ønsker kontakt med elevens lærer kan få det og at de også vil få invitasjon til å delta på faglige opplegg vi har på skolen, dersom de ønsker det, forklarer Eva Bergh.

Nå har vi satt i gang prosjektet og vil gjøre oss noen erfaringer, men vi har stor tro på at dette er et godt og viktig prosjekt som kan hjelpe mange elever. Utfordringen blir først og fremst å finne nok voksne til å være elevkontakter, avsluttet Eva Bergh.

 

av Cheryl Macdonald, publisert 6. mars 2013 | Skriv ut siden