Fylkeskommunen tok i fjor vinter initiativ til forprosjektet "Mandal industrihistoriske senter" med sikte på å utrede mulighetene for etablering av et kulturhistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal. Senteret skal ha byens industrihistorie som faglig fokus. Det er gjennomført et forprosjekt. Rambøll har utarbeidet et mulighetsstudie. Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tidligere denne uken orientert om at grovkalkylen fra konsulentfirmaet viser et totalt investeringsbehov på henimot 9,4 millioner kroner pluss mva for å få etablert senteret

Rambøll ser for seg en byggeprosess i tre trinn, hvor de to etasjer i bygningen gradvis kan tas i bruk uten søknad om bruksendring. Studiet viser at det finnes interessante muligheter for en fremtidig utvikling av kulturelle aktiviteter i Mandal på det gamle industriområdet rundt det nye kulturhuset Buen.

Fylkeskommunen har en kontinuerlig og god dialog med Mandal kommune om den fremtidige utviklingen innenfor kultursektoren. Samarbeidsavtalen med Mandal kommune er en del av denne dialogen. Den skal reforhandles i 2013. Det tas sikte på at overveielsene om en oppfølgning av de mulighetene som studiet peker på tas med inn i dette arbeidet, slik at veien videre blir vurdert i sammenheng med det øvrige samarbeidet fylkeskommunen har med Mandal kommune.

Det er ikke satt av midler til prosjektet fra Vest-Agder fylkeskommune i 2013.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mars 2013 | Skriv ut siden