De europeiske utdanningsministrene møttes i Brussel i februar for en halv dag med rådsmøte etterfulgt av en policy diskusjon om EUs vekst- og sysselsettingsstrategi og den årlige vekstrapporten for 2013, med fokus på utdanning og kompetanse for arbeid, stabilitet og vekst. Utdanning som et middel for å øke vekst var et av temaene på rådsmøtet. Utdanningsråd Harald E. Nybølet fra EU-delegasjonen oppsummerer her hovedpunktene.

Hovedpunkter fra utdanningsministermøtet:

• Investering i utdanning og opplæring er viktig for å oppnå målene i Europa 2020-strategien
• Utdanningsministrenes erfaringsutveksling og «best practice» er nyttig når land-spesifikke anbefalinger formuleres.
• Det er behov for å forbedre kunnskapsbasert politikk for å identifisere fremtidens kompetansebehov (sammen med OECD)
• Det tilstrebes en mer fremtredende rolle i dag av yrkesrettet utdanning og opplæring i mange land
• Viktig med god dialog og samarbeid mellom offentlige myndigheter og partene i arbeidslivet (inkludert koblinger mellom utdanning og næringsliv) for å tilpasse opplæring til arbeidsmarkedets behov
• Tettere og mer formalisert samarbeid mellom Europakommisjonen og OECD.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2013 | Skriv ut siden