Forskning og innovasjon, klima og miljø, infrastruktur og et grenseregionalt arbeidsmarkedet er blant de foreslåtte prioriteringene i ØKS-programmet for neste interregperiode. En skrivergruppe for et framtidig ØKS-program er i ferd med å utarbeide forslag til et nytt operativt program for Interreg V. Målet er at programmet skal være klart for godkjenning innen 1. november 2013. Vest-Agder er med det intrerregionale ØKS-prosjektet.

Samme delområder
Gruppen foreslår blant annet at det skal være kontinuitet når det gjelder inndeling i delområder og at programkomiteen blir delegert til å ta løpende beslutninger om innholdet i programmet, under forutsetning av politisk støtte i sine hjemlige organisasjoner.

En forespørsel om valg av tematiske prioriteringer for neste periode ble lagt fram for den politiske strategigruppa på et møte 28. februar. Det samme gjaldt spørsmålet om grunnleggende prinsipper for geografisk inndeling og fordeling av ressurser. Under dette møtet ble gruppen enig om å prioritere investeringer i forskning og innovasjon, klima-og miljøspørsmål, infrastruktur og et grenseregionalt arbeidsmarkedet.

Målet er at den nye ØKS-programmet skal ut på høring i juni og at et komplett programforslag skal oversendes de tre landene innenfor ØKS - Norge, Sverige og Danmark - innen 1. november 2013.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2013 | Skriv ut siden