KS' regnskapsundersøkelse viser at fylkeskommunene har et netto driftsresultat på 5,4 prosent av driftsinntektene i 2012 mot 5,5 prosent året før. Brutto driftsresultat økte med om lag ett prosentpoeng fra 2011 til 2012, mens netto driftsresultat ble noe redusert. Motsatt utvikling i brutto og netto driftsresultat skyldes reduserte renteinntekter og økte avdragsutgifter. Tallene omfatter alle 17 fylkeskommunene unntatt Oslo.

Samlet netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner i 2011 kan anslås til om lag 3,2 prosent av netto driftsinntekter, mens tilsvarende tall i 2010 utgjorde 2,6 prosent. Det er enighet om at en bærekraftig kommuneøkonomi krever et netto driftsresultat på ca. 3 prosent av driftsinntektene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. mars 2013 | Skriv ut siden