Flekkefjord kommune har forslag til revidert kommunedelplan for Kystsonen ute til offentlig ettersyn. Planen omfatter Hidra, Andabeløy, områdene langs Stolsfjorden samt fastlandet nord for Hidrasund.Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skulle behandle planforslaget nylig forelå et saksfremlegg hvor fylkesrådmannen forslår en rekke innsigelser. Hovedutvalget besluttet enstemmig å utsette behandlingen av saken til hovedutvalgets møte 26. juni.

I perioden frem til møtet i juni, vil Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid aktivt bearbeide kystsoneplanen med det formål å forbedre planen og redusere omfanget av innsigelser fra fylkeskommunens side.

Hovedutvalget besluttet videre at meklingsutvalget fra politisk hold i fylkeskommunen vil delta i forhandlingene. Dette består av fylkesordfører Terje Damman (H), hovedutvalgsleder Kåre Glomsaker (Frp) og fylkestingsrepresentant Helge Sandåker (Ap).

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer