Flekkefjord kommune har forslag til revidert kommunedelplan for Kystsonen ute til offentlig ettersyn. Planen omfatter Hidra, Andabeløy, områdene langs Stolsfjorden samt fastlandet nord for Hidrasund.Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skulle behandle planforslaget nylig forelå et saksfremlegg hvor fylkesrådmannen forslår en rekke innsigelser. Hovedutvalget besluttet enstemmig å utsette behandlingen av saken til hovedutvalgets møte 26. juni.

I perioden frem til møtet i juni, vil Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid aktivt bearbeide kystsoneplanen med det formål å forbedre planen og redusere omfanget av innsigelser fra fylkeskommunens side.

Hovedutvalget besluttet videre at meklingsutvalget fra politisk hold i fylkeskommunen vil delta i forhandlingene. Dette består av fylkesordfører Terje Damman (H), hovedutvalgsleder Kåre Glomsaker (Frp) og fylkestingsrepresentant Helge Sandåker (Ap).

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer