Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner som har utmerket seg særlig i arbeidet med vern av kulturminner i fylket. Hovedutvalget for kultur og utdanning besluttet i går at kulturminnevernprisen for 2012 skal tildeles Handverksfarbrikken på Gyland. Med prisen følger et engangsbeløp på 50.000,- og en plakett. Prisen overrekkes av hovedutvalget for kultur og utdanning ved en passende anledning i løpet av året.

Handverksfarbrikken på Gyland er en vannkraftdrevet trevarefabrikk bygd i 1920. I dag er bygningene istandsatt og hele anlegget brukes i formidlingen av eldre håndverksteknikker og produksjon av trevarer. Erik A. Tesaker overtok eiendommen i 2008 og gjennomførte en omfattende istandsettingsprosess med støtte fra Norsk Kulturminnefond.

Handverksfabrikken På Gyland Demonstrasjon Av HandverkForuten tiltakene på selve bygningene har familien også utført arbeider på smia, satt i stand maskinparken og ryddet og planert området rundt bygningene for åpne opp landskapet rundt eiendommen, som ellers var helt gjengrodd. Sommeren 2012 ble anlegget åpnet for publikum og trevarefabrikken ble døpt Handverksfabrikken. I dag tilbyr Erik A. Tesaker en entusiastisk og kunnskapsrik formidling av håndverkstradisjonene på anlegget, samt salg av håndlagde produkter og enkel servering i kafeen.

Kulturhistorisk utgjør fabrikkanlegget en viktig del av lokal industrihistorie i mellom- og etterkrigstiden. Fabrikken er et godt eksempel på det selvforsynte lokalsamfunnet, der ressurser ble foredlet og produsert lokalt.

Kulturminnevernprisen skal hedre arbeidet til ildsjelene. Den skal gis til den eller de personer som finner ressurser i kulturhistorien og anvender denne til å skape nytt liv i bevaringsverdige husene og fartøyer, landskaper eller virksomheter. På den måten bidrar de til å videreføre en del av kulturhistorien som ellers hadde vært enten revet, gjengrodd eller lagt ned.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mars 2013 | Skriv ut siden