Aksjon Mot Frontkollisjoner
Foto: Jørn Wichne Pedersen
© Offentliggjort med fotografens tillatelse

Foto: Jørn Wichne Pedersen Offentliggjort med fotografens tillatelse

Dette er spørsmål som ordførere ofte får når vi er i kontakt med våre innbyggere, i alle fall spørsmål jeg som fylkesordfører ofte får. Dette gjelder spesielt riksveier utfra trafikkmengden, men også fylkesveier og til dels kommunale veier. Folk er uhyre opptatt av trygg og trafikksikker vei og det er et saksfelt mange har sterke synspunkter på. Hver ulykke og hvert dødsfall er en for mye. Vi har ingen å miste. Slik innledet fylkesordfører Terje Damman en appell han hold foran Stortinget i helgen i regi av aksjon Nei til frontkollisjoner.

E-39-ulykkeFylkesordføreren sto i spissen for en stor gruppe ordførere, representanter fra næringsliv og trafikkskadde som deltok i aksjonen. Etter en stor nasjonal veikonferanse tidligere på fredagen gikk gruppen fra Lindesnesregionen og Sørlandet i fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget. Her holdt fylkesordfører Terje Damman appellen.

I følge Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen, som deltok, ble fakkeltoget en følelsesladet markering. -Det var veldig spesielt og en spesiell markering. Det er ingen tvil om at markeringen ble lagt merke til i Oslos gater. Landsdelen står samlet for å få til bedre veistandard på Sørlandet. Det gjør oss slagkraftige, sa Fardal Kristoffersen til avisen Lindesnes.   

 Les fylkesordfører Terje Dammans appell her.

Faksimile Av E-39 Dødsveien -reportasje I Fædrelandsvennen

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer