Miljøverndepartementet har sendt ut et brev til landets kommuner og fylkesmenn med spørsmål om de vil delta i en prøveordning. Hele 22 statlige instanser kan komme med innsigelser til kommunale planer, og i forsøket skal fylkesmannen få jobben med å samordne innsigelsene før de sendes til kommunen, skriver Aftenposten. - Kommunene må fortsatt akseptere at det er sterke interesser for eksempel innenfor kraft, miljø og kulturminner, men de skal forvente en samordnet stat og møte én innsigelsesinstans, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) til Aftenposten.

Det har lenge vært et krav fra kommunene at denne prosessen forenkles. Utbyggerne har også vært opptatt av forenkling, samt større fart i behandlingen. Målet med samordningen skal være å få til raskere utbygging.

Solhjell ønsker å sette i gang forsøk i tre fylker så fort som mulig. Forsøket vil innebære mer jobb for fylkesmennene og mindre innflytelse for innsigelsesinstansene som veivesenet, NVE og Riksantikvaren, som er blant de store innsigelsesinstansene. Fylkesmannen skal ikke hindre innsigelser, men sørge for at de ikke er motstridende og uvesentlige. Hvis en instans mener de ikke er blitt hørt, kan de kalle planen inn for Miljøverndepartementet. Men Solhjell understreker at dette bare skal være en sikkerhetsventil.

Kilde. Kommunal Rapport

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. mars 2013 | Skriv ut siden