Overvåket seiling fra Europa til Murmansk, utvikling av et nytt konseptet for kortere fartstid til Europa og dokumentasjon av Nordlig maritim korridor er blant resultatene av prosjektet Stratmos. Prosjektet har hatt deltakelse fra fylkeskommunene: Rogaland, Vest-Agder. Telemark, Møre og Romsdal, Hordaland, Finnmark og Troms. Videre fra Møregruppen, Barentssekretariatet, Kystverket, Logit Systems, Marlo og Narvik havn.

Idéen med Stratmos-prosjektet var å fremme og tilrettelegge for skifte av last fra vei til sjøbasert transport og å bedre tilgjengeligheten i Nordsjøregionen ved å støtte gjennomføringen av tiltaket Motorway of the Sea (MoS) og relaterte transportnett i en integrert logistikkjede.

Presentasjoner
Prosjektet har bestått av fire arbeidspakker og fem demonstrasjonsprosjekter. Som en del av formidlingen har hver "pakke" og demonstrasjonsprosjekter presentert seg selv og sine resultater ved å lage sine egne korte videoer og brosjyrer. På prosjektets hjemmeside finner du presentasjonene og andre nyheter, funn og resultater fra Stratmos prosjektet.

Kortere fartstid
Blant resultatene i prosjektet er overvåket seiling fra Europa til Murmansk, utvikling av konseptet om nye kort fartstid Norge - Belgia og dokumentasjon av Nordlig maritim korridor som en forlengelse av Vest-Europas "Motorway of the Sea".


Kilde: Interreg-nytt

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer