Norske veibrukere er mer tilfredse med framkommeligheten på veiene nå enn de var for fire år siden og sørlendinger er mest fornøyd. Det er konklusjonen fra en brukerundersøkelse om sommervedlikeholdet som ble gjennomført høsten 2012. Avdelingsleder Johan Mjaaland redegjorde for fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø om undersøkelsen i et møte i Kristiansand onsdag.

Det er femte gang at Statens vegvesen ber om trafikantenes tilbakemelding på tilfredshet med sommervedlikeholdet. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Statens vegvesen ønsker bedre kunnskap om hvordan bilister, syklister og fotgjenger vurderer veiene. 

I undersøkelsen er det skilt mellom yrkessjåfører og befolkning generelt. Svarene viser at befolkningens tilfredshet er noe høyere enn yrkessjåførenes.  Det er også geografiske forskjeller når det gjelder tilfredshet. Trafikanter i Region sør er mest fornøyd, og tilfredsheten med veiene har økt mest i Vest-Agder og Telemark.

Resultatene fra årets undersøkelse viser at det fortsatt er mye å ta tak i for å forbedre trafikantenes tilfredshet. Men trafikantenes oppfatning av tilstanden på bilveiene er likevel merkbart bedre enn i årene 2005 – 2009 når det gjelder veidekker og siktforhold. Vurderingen av hvor vidt veidekket er godt eller dårlig, er det som slår ut aller mest på totalresultatet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer